Modificari lege mediere

1 Principalele modificări aduse la Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator [ Data ultimei modificări: 27.06.2018 ]

 

Pe scurt principalele modificări aduse de noile reglementări adoptate de Parlamentul României la Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

În primul rând, modificările legislative adoptate ieri, 26 iunie 2018, se constituie într-o primă etapă de armonizare a legislației interne cu legislația europeană din domeniul medierii.

I Sub aspectul beneficiilor obținute de cetățeni / justițiabili:

1. noile dispoziții facilitează accesul cetățenilor la un serviciu calitativ superior și prin faptul că interacțiunea mediator-cetățean este mult mai lesnicioasă prin intermediul structurilor profesionale teritoriale;

2. noile reglementări asigură accesul liber la justiție pentru cetățeni, atât la cea clasică, cât și la cea restaurativă;

3. sunt asigurate și garantate drepturile și libertățile cetățenilor, inclusiv dreptul la o apărare eficientă.

II Sub aspectul beneficiilor obținute de magistrați, de actul de justiție și de sistemul de justiție din România:

1. în concordanță cu normativele europene, noile reglementări naționale din domeniul medierii ajută la degrevarea instanțelor judecătorești de numărul mare de dosare, astfel fiind eficientizat actul de justiție; 2. este clarificată procedura de trimitere la mediere, astfel fiind mai bine protejat dreptul justițiabililor de a deveni subiecți ai medierii, precum și mai clară practica de urmat de către magistrat, în vederea asigurării respectării legii.

III Sub aspectul consolidării procedurii de mediere:

1. sunt reglementate cu acuratețe etapele procedurale de urmat în vederea soluționării unei dispute prin mediere;

2. este reglementată încercarea de mediere – procedură regulară pentru cauzele pretabile medierii;

3. acordului de mediere i se conferă putere de titlu în anumite situații strict prevăzute de lege.

IV Sub aspectul organizării profesiei de mediator:

1. sunt reglementate prevederile Statutului Profesiei de Mediator în ceea ce privește organizarea teritorială a Corpului Profesional;

2. se instituie mentoratul, perioadă atât de utilă pentru mediatorii nou-veniți în profesie;

3. este reglementată, și la acest nivel, înființarea Institutului Național pentru Formarea Continuă a

 

Mediatorilor. Mugur Bogdan MITROI Președinte Consiliul de Mediere Referinţe

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Facebook
LinkedIn
Google+
Google+
http://mediere-office.ro/blog">
Follow by Email