Category Archives: oferta

avantajele medierii

Printre avantajele tradiţionale ale medierii ca modalitate alternativă de soluţionare a disputelor putem lista:

  •  economia de timp (există probabilitatea să soluţionaţi conflictul în câteva ore sau zile; în judecată examinarea de regulă durează ani);
  • economia de bani (medierea este mai ieftină decât judecata,  pentru simplul fapt că pentru acţiunile în judecată se încasează taxe si onorarii);
  •  controlul părţilor asupra soluţiei (dacă în instanţă, judecătorul e cel care conduce procesul şi pronunţă soluţia, unde o parte “pierde”, iar alta câştigă; în mediere procesul se bazează pe liberul acord al părţilor, procesul fiind “ghidat” de mediator, iar soluţia fiind una proprie a părţilor, în care de regulă ambele părţi au de câştigat);
  •  procesul de mediere e confidenţial (dacă şedinţele de judecată sunt, de regulă, publice şi hotărârile instanţelor se fac publice; procesul de mediere este confidenţial şi părţile nu pot dezvălui ce a fost discutat sau  ce s-a convenit in şedinţele de mediere);
  •  medierea nu exclude  examinarea cauzei în judecată, dacă una din părţi nu este de acord;
  • nu pierdeti  termenul de prescripţie dacă mergeţi la mediere (cursul termenelor de prescripţie se suspendă pe durata desfăşurării medierii, de la data încheierii contractului de mediere; astfel încât nu trebuie să faceţi o alegere imediată pentru judecată din temerea să nu pierdeti termenul de prescripţie extinctivă).

oferta pentru asociatiile de proprietari

In cadrul biroului de mediere Zvenigorodschi Ileana Daniela in procedura de mediere se respecta urmatoarele etape:
1. informarea obligatorie
2.  contract de premediere  pentru fiecare caz in parte
    Actele necesare pentru decalsarea procedurii sunt “tabelele blocului” semnate si stampilate din care sa reiasa restanta si suma in cuantum total precum si datele complete ale paratilor (nume prenume cnp adresa din buletin seria si nr buletin tel mobil/fix)
3. Se transmite de catre mediator catre pesoanele pe care asteptam la mediere ( parati) invitatie prin curiereat.
4. in functie de raspunsul paratilor se va face medierea sau se va incheia un proces verbal in care se va specifica motivul esuarii mediarii.